Chính sách quảng cáo

Chính sách Quảng cáo của adamvietnam.net

adamvietnam.net thường xuyên tìm kiếm sự tài trợ từ các tổ chức và nhà sản xuất có liên quan để cung cấp thông tin về làm đẹp, mỹ phẩm. Tuy nhiên, chúng tôi tuân thủ một chính sách nghiêm ngặt về tách biệt giữa việc biên tập nội dung và quảng cáo. Chúng tôi không cho phép các nhà quảng cáo ảnh hưởng đến nội dung biên tập. Nếu bạn không thấy nhãn “Nội dung quảng cáo” hoặc “Nội dung được tài trợ” thì những gì bạn đang đọc được sản xuất bởi đội ngũ adamvietnam.net

“Nội dung quảng cáo” hoặc “Nội dung được tài trợ” trên adamvietnam.net là nội dung đã được tạo ra với sự hợp tác và chịu ảnh hưởng của nhà quảng cáo được nêu tên. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về tính chính xác và khách quan của Nội dung Quảng cáo. adamvietnam.net thực hiện các bước có ý nghĩa để giúp đảm bảo rằng bạn sẽ không nhầm lẫn Nội dung quảng cáo (nội dung bị ảnh hưởng bởi nhà quảng cáo được nêu tên) với nội dung là nội dung gốc của adamvietnam.net do nhóm biên tập phát triển.

Đối với Nội dung Quảng cáo trên adamvietnam.net, bạn sẽ thấy rằng:

  • Tất cả nội dung trên adamvietnam.net do một nhà tài trợ tạo ra, chịu ảnh hưởng hoặc cung cấp đều được xác định bằng nhãn “Nội dung Quảng cáo”.
  • Bạn luôn được thông báo rằng nội dung được tạo với sự hợp tác của nhà quảng cáo ở đầu bài viết, vì vậy bạn có thể đưa ra quyết định sáng suốt để xem nội dung đó.
  • Nội dung quảng cáo mang bản quyền của nhà quảng cáo được nêu tên hoặc chủ sở hữu bản quyền hợp pháp.