Chính sách biên tập

Chính sách biên tập của adamvietnam.net

Tài liệu tham khảo, nguồn và trích dẫn: adamvietnam.net tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất về tính liêm chính của báo chí, với các hướng dẫn dựa trên các tạp chí y khoa được bình duyệt, các tổ chức học thuật, cơ quan chính phủ và các tổ chức y tế có uy tín cao làm nguồn thông tin chính. Bạn có thể xem các nguồn mà chúng tôi sử dụng ngay trong các bài viết hoặc ở cuối mỗi bài viết.

Độc lập về biên tập: Đội ngũ biên tập của adamvietnam.net duy trì sự độc lập biên tập hoàn toàn và kiểm soát nội dung. Không đối tác hoặc nhà tài trợ không liên quan nào được phép thay đổi nội dung hoặc ảnh hưởng đến việc lựa chọn nội dung. Ngoài ra, adamvietnam.net tham gia vào các chương trình tiếp thị liên kết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến những sản phẩm chúng tôi chọn để giới thiệu và review. Chúng tôi duy trì chính sách đánh giá sản phẩm nghiêm ngặt với mục tiêu duy nhất là giúp đỡ độc giả. (Xem thêm tại Affiliate Disclosure)

Những người đóng góp: adamvietnam.net hợp tác với các tác giả chuyên tạo nội dung về các chủ đề liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm. Tất cả những người đóng góp nội dung đều được kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn về chủ đề họ viết và được đào tạo thêm về tìm nguồn nghiên cứu và báo cáo.

Cập nhật nội dung: adamvietnam tuân theo lịch cập nhật nội dung. Ngoài ra, các biên tập viên của chúng tôi cập nhật các bài viết khi có thông tin mới. Các bài viết có thể được cập nhật khi có các hướng dẫn lâm sàng mới, các thay đổi trong tiêu chuẩn chăm sóc, các khuyến nghị thực hành mới hoặc thu hồi sản phẩm. Các biên tập viên của adamvietnam cũng xem xét các bài viết khi người đọc cảnh báo cho chúng tôi về các vấn đề tiềm ẩn với nội dung của chúng tôi.

Liên kết đến các trang web khác: Đôi khi trong các bài viết của adamvietnam.net chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không kiểm soát cũng như xác nhận các trang web này. adamvietnam.net không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác hoặc bản chất không phù hợp của bất kỳ nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc tài liệu khác trên hoặc có sẵn từ bất kỳ trang web được liên kết nào.